Android Splash Screen

Android Splash Screen

Android proqramlaşdırmasından incilər

İlk öncə Splash screen haqqında 1-2 söz demək lazımdı. Tətbiq işə salınanda ilk saniyələrdə göstərilən səhifədir. Bəzən səhvən animasiyalı bir səhifənin ilkin olaraq ekranda göstərilməsi nəzərdə tutulur amma bu elə deyil. Burada logo rastr qrafikadır, və onun göstərilməsində əsas rolu Java kod deyil, birbaşa xml vasitəsi ilə göstərəcik.